kom. +48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

Turystyczna 44 III PIĘTRO, 20-207 Lublin

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach uzupełniającego naboru uczestników. Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację o wyniku oceny oraz nt. procedury podpisywania umowy również drogą mailową oraz pocztą tradycyjną. Do pobrania: Lista rankingowa MBDM III (zanonimizowana)

Czytaj więcej

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk informują o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na biznes” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach naboru uzupełniającego) Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach […]

Czytaj więcej

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk informują o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mały biznes – duże możliwości” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach naboru uzupełniającego) Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości […]

Czytaj więcej

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach I tury naboru uczestników. Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację o wyniku oceny oraz nt. procedury podpisywania umowy również drogą mailową oraz pocztą tradycyjną. Do pobrania: Lista rankingowa MBDM II (zanonimizowana)

Czytaj więcej

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH II TURY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach II tury naboru uczestników. Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację o wyniku oceny oraz nt. procedury podpisywania umowy również drogą mailową oraz […]

Czytaj więcej

Adres

Euro-Inwest
ul. Spadochroniarzy 16A
21-040 Świdnik

Tel: +48 501 696 125

Adres Biura

Euro-Inwest
Turystyczna 44 III PIĘTRO
20-207 Lublin