kom. +48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

Turystyczna 44 III PIĘTRO, 20-207 Lublin

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk informują o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mały biznes – duże możliwości” (dla Uczestnika zrekrutowanego w ramach naboru uzupełniającego) Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego […]

Czytaj więcej

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk informują o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na biznes” (dla Uczestnika zrekrutowango w ramach naboru uzupełniającego) Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – uzupełniająca do projektu „Mały biznes – duże możliwości” (1 OSOBA) TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ –  21 GRUDNIA 2020 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – uzupełniająca (1 OSOBA) TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ –  11 GRUDNIA 2020 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – uzupełniająca (1 OSOBA) TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ –  16 LISTOPADA 2020 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w […]

Czytaj więcej

Adres

Euro-Inwest
ul. Spadochroniarzy 16A
21-040 Świdnik

Tel: +48 501 696 125

Adres Biura

Euro-Inwest
Turystyczna 44 III PIĘTRO
20-207 Lublin