kom. +48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

Turystyczna 44 III PIĘTRO, 20-207 Lublin

Rekrutacja uczestników – I tura (30 osób) TERMIN I TURY REKRUTACJI – OD 18 LISTOPADA 2019 r.  DO 20 LISTOPADA 2019 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – I tura (30 osób) TERMIN I TURY REKRUTACJI – OD 18 LISTOPADA 2019 r. DO 20 LISTOPADA 2019 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć […]

Czytaj więcej

Projekt; „Czas na biznes” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18 Beneficjent (Partner Wiodący): „Euro Inwest” Tomasz Kisiel Partner: Fundacja Polskiej Akademii Nauk realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt realizowany w okresie 01.08.2019-31.03.2021 Celem głównym projektu jest utworzenie min. 72 nowych miejsc pracy w okresie do 31.03.2020 […]

Czytaj więcej

Projekt „Mały biznes – duże możliwości” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18 Beneficjent (Partner Wiodący): „Euro Inwest” Tomasz Kisiel Partner: Fundacja Polskiej Akademii Nauk realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Celem głównym projektu jest utworzenie min. 72 nowych miejsc pracy w okresie do 31.03.2021 r., poprzez udzielenie […]

Czytaj więcej

Adres

Euro-Inwest
ul. Spadochroniarzy 16A
21-040 Świdnik

Tel: +48 501 696 125

Adres Biura

Euro-Inwest
Turystyczna 44 III PIĘTRO
20-207 Lublin