kom. +48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

Turystyczna 44 III PIĘTRO, 20-207 Lublin

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk informują o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mały biznes – duże możliwości” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach I naboru) Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości […]

Czytaj więcej

LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROJEKTU –  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU) Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w naborze uzupełniającym uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. Plik do pobrania: Lista osób […]

Czytaj więcej

AKTUALIZACJA: Termin składania dokumentów zostaje przedłużony do dnia 30 marca. „EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk informują o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na biznes” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach I naboru) Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18 Oś […]

Czytaj więcej

LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROJEKTU „Czas na biznes” –  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU) Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w naborze uzupełniającym uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. Plik […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – uzupełniająca do projektu „Mały biznes – duże możliwości” (MIN. 3 OSOBY) TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ –  2 MARCA 2020 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności […]

Czytaj więcej

Adres

Euro-Inwest
ul. Spadochroniarzy 16A
21-040 Świdnik

Tel: +48 501 696 125

Adres Biura

Euro-Inwest
Turystyczna 44 III PIĘTRO
20-207 Lublin