kom. +48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

Turystyczna 44 III PIĘTRO, 20-207 Lublin

Projekty

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach uzupełniającego naboru uczestników. Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację o wyniku oceny oraz nt. procedury podpisywania umowy również drogą mailową oraz pocztą tradycyjną. Do pobrania: Lista rankingowa MBDM III (zanonimizowana)

Czytaj więcej

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk informują o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na biznes” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach naboru uzupełniającego) Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach […]

Czytaj więcej

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk informują o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mały biznes – duże możliwości” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach naboru uzupełniającego) Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości […]

Czytaj więcej

W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach I tury naboru uczestników. Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację o wyniku oceny oraz nt. procedury podpisywania umowy również drogą mailową oraz pocztą tradycyjną. Do pobrania: Lista rankingowa MBDM II (zanonimizowana)

Czytaj więcej

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH II TURY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach II tury naboru uczestników. Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację o wyniku oceny oraz nt. procedury podpisywania umowy również drogą mailową oraz […]

Czytaj więcej

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH I TURY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach I tury naboru uczestników. Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację o wyniku oceny oraz nt. procedury podpisywania umowy również drogą mailową oraz […]

Czytaj więcej

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk informują o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mały biznes – duże możliwości” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach II naboru) Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – uzupełniająca (MIN. 3 OSOBY) TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ –  4 MAJA 2020 r. w godz. 8.30-16.00 Ze względu na stan epidemii Formularz rekrutacyjny należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dotacje@fundacja-pan.lublin.pl w formie podpisanego i zeskanowanego dokumentu a następnie niezwłocznie przesłać wersję papierową pocztą/kurierem na adres wskazany w regulaminie rekrutacji. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku […]

Czytaj więcej

  W związku z zakończeniem oceny przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej złożonych w ramach I tury naboru uczestników. Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację o wyniku oceny oraz nt. procedury podpisywania umowy również drogą mailową oraz pocztą tradycyjną. Do pobrania: Lista rankingowa CnB I […]

Czytaj więcej

AKTUALIZACJA: Termin składania dokumentów zostaje przedłużony do dnia 5 maja. „EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk informują o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na biznes” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach II naboru) Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18 Oś priorytetowa 9 Rynek […]

Czytaj więcej

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk informują o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mały biznes – duże możliwości” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach I naboru) Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości […]

Czytaj więcej

LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROJEKTU –  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU) Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w naborze uzupełniającym uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. Plik do pobrania: Lista osób […]

Czytaj więcej

AKTUALIZACJA: Termin składania dokumentów zostaje przedłużony do dnia 30 marca. „EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk informują o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na biznes” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach I naboru) Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18 Oś […]

Czytaj więcej

LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROJEKTU „Czas na biznes” –  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU) Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w naborze uzupełniającym uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. Plik […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – uzupełniająca do projektu „Mały biznes – duże możliwości” (MIN. 3 OSOBY) TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ –  2 MARCA 2020 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności […]

Czytaj więcej

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji (po procedurze odwoławczej) obejmujące Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu. Plik do pobrania: Lista osób zakwalifikowanych do projektu – II nabór MBDM – zanonimizowana W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w powyższym zakresie.

Czytaj więcej

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji (po procedurze odwoławczej) obejmujące Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu. Plik do pobrania: http://www.fundacjapan.pl/projekty-lista/czas-na-biznes/?preview=true W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w powyższym zakresie.

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – uzupełniająca (MIN. 2 OSOBY) TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ –  18 LUTEGO 2020 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako […]

Czytaj więcej

  Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w II turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w rekrutacji – II nabór MBDM – zanonimizowana Osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny do więcej niż […]

Czytaj więcej

  Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w II turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w rekrutacji – II nabór CnB – zanonimizowana Osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny do więcej niż […]

Czytaj więcej

  Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji (po procedurze odwoławczej) obejmujące Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu. Plik do pobrania: Lista osób zakwalifikowanych do projektu – I nabór MBDM – zanonimizowana W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w powyższym zakresie.

Czytaj więcej

  Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji (po procedurze odwoławczej) obejmujące Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu. Plik do pobrania: Lista osób zakwalifikowanych do projektu – I nabór CnB – zanonimizowana W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w powyższym zakresie.

Czytaj więcej

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel w związku z realizacją projektu pt. pt. „Mały biznes – duże możliwości” nr projektu RPLU.09.03.00-06-0164/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do składania formularzy cenowych dot. kosztu przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zamawiającego: „EURO-INWEST” […]

Czytaj więcej

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/CnB/2019/ROZ „EURO-INWEST” Tomasz Kisiel w związku z realizacją projektu pt. pt. „Czas na biznes” nr projektu RPLU.09.03.00-06-0165/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do składania formularzy cenowych dot. kosztu przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej.   ZAMAWIAJĄCY […]

Czytaj więcej

ZAWIESZENIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – II TURA  Informujemy, że zgodnie z § 2 pkt 9 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Czas na biznes”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18, w związku z przekroczeniem w dn. 17 grudnia 2019 r. 120% planowanej liczby osób zakwalifikowanych do projektu w ramach danej tury, rekrutacja w ramach II tury zostaje zawieszona z dniem 18 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej

  Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w I turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w projekcie – I nabór – zanonimizowana Osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny do więcej […]

Czytaj więcej

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w I turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w projekcie – I nabór – zanonimizowana Osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny do więcej niż […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – II tura (30 osób) TERMIN I TURY REKRUTACJI – OD 17 GRUDNIA 2019 r.  DO 20 GRUDNIA 2019 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – II tura (30 osób) TERMIN II TURY REKRUTACJI – OD 17 GRUDNIA 2019 r. DO 20 GRUDNIA 2019 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć […]

Czytaj więcej

ZAWIESZENIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – I TURA  Informujemy, że zgodnie z § 2 pkt 9 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Mały biznes – duże możliwości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18, w związku z przekroczeniem w dn. 19 listopada 2019 r. 120% planowanej liczby osób zakwalifikowanych do projektu w ramach danej tury, rekrutacja w ramach I tury zostaje zawieszona z dniem 20 listopada […]

Czytaj więcej

ZAWIESZENIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – I TURA  Informujemy, że zgodnie z § 2 pkt 9 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Czas na biznes”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18, w związku z przekroczeniem w dn. 18 listopada 2019 r. 120% planowanej liczby osób zakwalifikowanych do projektu w ramach danej tury, rekrutacja w ramach I tury zostaje zawieszona z dniem 19 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – I tura (30 osób) TERMIN I TURY REKRUTACJI – OD 18 LISTOPADA 2019 r.  DO 20 LISTOPADA 2019 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – I tura (30 osób) TERMIN I TURY REKRUTACJI – OD 18 LISTOPADA 2019 r. DO 20 LISTOPADA 2019 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć […]

Czytaj więcej

Projekt; „Czas na biznes” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18 Beneficjent (Partner Wiodący): „Euro Inwest” Tomasz Kisiel Partner: Fundacja Polskiej Akademii Nauk realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt realizowany w okresie 01.08.2019-31.03.2021 Celem głównym projektu jest utworzenie min. 72 nowych miejsc pracy w okresie do 31.03.2020 […]

Czytaj więcej

Projekt „Mały biznes – duże możliwości” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18 Beneficjent (Partner Wiodący): „Euro Inwest” Tomasz Kisiel Partner: Fundacja Polskiej Akademii Nauk realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Celem głównym projektu jest utworzenie min. 72 nowych miejsc pracy w okresie do 31.03.2021 r., poprzez udzielenie […]

Czytaj więcej

Adres

Euro-Inwest
ul. Spadochroniarzy 16A
21-040 Świdnik

Tel: +48 501 696 125

Adres Biura

Euro-Inwest
Turystyczna 44 III PIĘTRO
20-207 Lublin