kom. +48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

Turystyczna 44 III PIĘTRO, 20-207 Lublin

Projekty

  Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w II turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w rekrutacji – II nabór MBDM – zanonimizowana Osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny do więcej niż […]

Czytaj więcej

  Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w II turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w rekrutacji – II nabór CnB – zanonimizowana Osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny do więcej niż […]

Czytaj więcej

  Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji (po procedurze odwoławczej) obejmujące Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu. Plik do pobrania: Lista osób zakwalifikowanych do projektu – I nabór MBDM – zanonimizowana W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w powyższym zakresie.

Czytaj więcej

  Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji (po procedurze odwoławczej) obejmujące Listę kandydatów zakwalifikowanych do projektu. Plik do pobrania: Lista osób zakwalifikowanych do projektu – I nabór CnB – zanonimizowana W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji w powyższym zakresie.

Czytaj więcej

ZAWIESZENIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – II TURA  Informujemy, że zgodnie z § 2 pkt 9 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Czas na biznes”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18, w związku z przekroczeniem w dn. 17 grudnia 2019 r. 120% planowanej liczby osób zakwalifikowanych do projektu w ramach danej tury, rekrutacja w ramach II tury zostaje zawieszona z dniem 18 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej

  Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w I turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w projekcie – I nabór – zanonimizowana Osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny do więcej […]

Czytaj więcej

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w I turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w projekcie – I nabór – zanonimizowana Osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny do więcej niż […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – II tura (30 osób) TERMIN I TURY REKRUTACJI – OD 17 GRUDNIA 2019 r.  DO 20 GRUDNIA 2019 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – II tura (30 osób) TERMIN II TURY REKRUTACJI – OD 17 GRUDNIA 2019 r. DO 20 GRUDNIA 2019 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć […]

Czytaj więcej

ZAWIESZENIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – I TURA  Informujemy, że zgodnie z § 2 pkt 9 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Mały biznes – duże możliwości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18, w związku z przekroczeniem w dn. 19 listopada 2019 r. 120% planowanej liczby osób zakwalifikowanych do projektu w ramach danej tury, rekrutacja w ramach I tury zostaje zawieszona z dniem 20 listopada […]

Czytaj więcej

ZAWIESZENIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW – I TURA  Informujemy, że zgodnie z § 2 pkt 9 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Czas na biznes”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18, w związku z przekroczeniem w dn. 18 listopada 2019 r. 120% planowanej liczby osób zakwalifikowanych do projektu w ramach danej tury, rekrutacja w ramach I tury zostaje zawieszona z dniem 19 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – I tura (30 osób) TERMIN I TURY REKRUTACJI – OD 18 LISTOPADA 2019 r.  DO 20 LISTOPADA 2019 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć […]

Czytaj więcej

Rekrutacja uczestników – I tura (30 osób) TERMIN I TURY REKRUTACJI – OD 18 LISTOPADA 2019 r. DO 20 LISTOPADA 2019 r. w godz. 8.30-16.00 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć […]

Czytaj więcej

Projekt; „Czas na biznes” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18 Beneficjent (Partner Wiodący): „Euro Inwest” Tomasz Kisiel Partner: Fundacja Polskiej Akademii Nauk realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt realizowany w okresie 01.08.2019-31.03.2021 Celem głównym projektu jest utworzenie min. 72 nowych miejsc pracy w okresie do 31.03.2020 […]

Czytaj więcej

Projekt „Mały biznes – duże możliwości” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0164/18 Beneficjent (Partner Wiodący): „Euro Inwest” Tomasz Kisiel Partner: Fundacja Polskiej Akademii Nauk realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Celem głównym projektu jest utworzenie min. 72 nowych miejsc pracy w okresie do 31.03.2021 r., poprzez udzielenie […]

Czytaj więcej

Adres

Euro-Inwest
ul. Spadochroniarzy 16A
21-040 Świdnik

Tel: +48 501 696 125

Adres Biura

Euro-Inwest
Turystyczna 44 III PIĘTRO
20-207 Lublin