kom. +48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

Turystyczna 44 III PIĘTRO, 20-207 Lublin

LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS NA BIZNES” – II TURA REKRUTACJI (WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU)

 

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w II turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji.

Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w rekrutacji – II nabór CnB – zanonimizowana

Osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny do więcej niż jednego projektu proszone są o niezwłoczne złożenie deklaracji udziału w jednym z projektów, co umożliwi kwalifikację do projektu osób z listy rezerwowej.

Na liście rezerwowej zostały umieszczone osoby, które spełniają kryteria, ale uzyskały zbyt małą liczbę punktów.

Informujemy, że ww. lista nie jest listą ostateczną. Na jej końcowy kształt wpływ będą miały: ewentualne odwołania, rezygnacje, w tym rezygnacje osób, które złożyły formularze do więcej niż jednego projektu oraz konieczność zachowania dopuszczalnego wskaźnika liczby osób należących do kategorii: bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (niespełniających dodatkowych warunków), osób pracujących, osób odchodzących z rolnictwa.

Adres

Euro-Inwest
ul. Spadochroniarzy 16A
21-040 Świdnik

Tel: +48 501 696 125

Adres Biura

Euro-Inwest
Turystyczna 44 III PIĘTRO
20-207 Lublin