+48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

ul. Lubartowska 37/17, 20-116 Lublin

LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS NA BIZNES” – II TURA REKRUTACJI (WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU)

 

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w II turze naboru uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji.

Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w rekrutacji – II nabór CnB – zanonimizowana

Osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny do więcej niż jednego projektu proszone są o niezwłoczne złożenie deklaracji udziału w jednym z projektów, co umożliwi kwalifikację do projektu osób z listy rezerwowej.

Na liście rezerwowej zostały umieszczone osoby, które spełniają kryteria, ale uzyskały zbyt małą liczbę punktów.

Informujemy, że ww. lista nie jest listą ostateczną. Na jej końcowy kształt wpływ będą miały: ewentualne odwołania, rezygnacje, w tym rezygnacje osób, które złożyły formularze do więcej niż jednego projektu oraz konieczność zachowania dopuszczalnego wskaźnika liczby osób należących do kategorii: bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (niespełniających dodatkowych warunków), osób pracujących, osób odchodzących z rolnictwa.

Adres

EURO-INWEST Tomasz Kisiel
ul. Turystyczna 44
20-207 Lublin

NIP: 7122471916
REGON: 060273642

Santander Bank Polska SA
SWIFT WBKPPLPP
79 1090 2688 0000 0001 4796 5320
PL 32 1090 2688 0000 0001 5256 0862

Tel: +48 501 696 125, +48 533 320 538

Adres Biura

EURO-INWEST
ul. Lubartowska 37/17
20-116 Lublin