+48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

ul. Lubartowska 37/17, 20-116 Lublin

LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROJEKTU „Czas na biznes” –  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU)

LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROJEKTU „Czas na biznes” –  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
(
WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU)

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w naborze uzupełniającym uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji.

Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w rekrutacji uzupełniającej CnB – zanonimizowana

Informujemy, że ww. lista nie jest listą ostateczną. Na jej końcowy kształt wpływ będą miały: ewentualne odwołania, rezygnacje oraz konieczność zachowania dopuszczalnego wskaźnika liczby osób należących do kategorii: bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (niespełniających dodatkowych warunków), osób pracujących, osób odchodzących z rolnictwa.

Adres

EURO-INWEST Tomasz Kisiel
ul. Turystyczna 44
20-207 Lublin

NIP: 7122471916
REGON: 060273642

Santander Bank Polska SA
SWIFT WBKPPLPP
79 1090 2688 0000 0001 4796 5320
PL 32 1090 2688 0000 0001 5256 0862

Tel: +48 501 696 125, +48 533 320 538

Adres Biura

EURO-INWEST
ul. Lubartowska 37/17
20-116 Lublin