kom. +48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

Turystyczna 44 III PIĘTRO, 20-207 Lublin

LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROJEKTU „Czas na biznes” –  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU)

LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PROJEKTU „Czas na biznes” –  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
(
WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU)

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji obejmujące Listę kandydatów biorących udział w naborze uzupełniającym uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną również indywidualnie poinformowani listownie i mailowo o wynikach rekrutacji.

Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Plik do pobrania: Lista osób biorących udział w rekrutacji uzupełniającej CnB – zanonimizowana

Informujemy, że ww. lista nie jest listą ostateczną. Na jej końcowy kształt wpływ będą miały: ewentualne odwołania, rezygnacje oraz konieczność zachowania dopuszczalnego wskaźnika liczby osób należących do kategorii: bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (niespełniających dodatkowych warunków), osób pracujących, osób odchodzących z rolnictwa.

Adres

Euro-Inwest
ul. Spadochroniarzy 16A
21-040 Świdnik

Tel: +48 501 696 125

Adres Biura

Euro-Inwest
Turystyczna 44 III PIĘTRO
20-207 Lublin