+48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

ul. Lubartowska 37/17, 20-116 Lublin

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Czas na biznes” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach I naboru)

AKTUALIZACJA:

Termin składania dokumentów zostaje przedłużony do dnia 30 marca.

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informują o rozpoczęciu naboru

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

w ramach projektu Czas na biznes” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach I naboru)

Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

TERMIN NABORU:

17 marca –27 marca 2020 r.

Decyduje data wpływu dokumentów.

ADRES SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu,

Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o składanie dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą.

Wzory wymaganych dokumentów, tj.:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  2. Biznesplan;
  3. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;

są dostępne na stronach:

http://www.fundacjapan.pl/ (zakładka „Do pobrania)

http://euro-inwest.com.pl/

Adres

EURO-INWEST Tomasz Kisiel
ul. Turystyczna 44
20-207 Lublin

NIP: 7122471916
REGON: 060273642

Santander Bank Polska SA
SWIFT WBKPPLPP
79 1090 2688 0000 0001 4796 5320
PL 32 1090 2688 0000 0001 5256 0862

Tel: +48 501 696 125, +48 533 320 538

Adres Biura

EURO-INWEST
ul. Lubartowska 37/17
20-116 Lublin